Aktualności

3. ISTOTNE CECHY ZAAWANSOWANEJ CERAMIKI TECHNICZNEJ


W porównaniu z tradycyjnymi materiałami ceramicznymi na bazie gliny, ceramika tlenkowa i ceramika beztlenowa określane są zwykle jako zaawansowana ceramika techniczna o wysokiej jakości.  Zgodnie z normą ISO 15165, te materiały ceramiczne określane są jako "zaawansowane
i wysoce wydajne materiały, które są głównie niemetaliczne i nieorganiczne, i które posiadają wiele szczegółowo zdefiniowanych właściwości".

Niektóre wyróżniające cechy zaawansowanej ceramiki technicznej to:

  • odporność na ścieranie,

  • ponadprzeciętna twardość,

  • niski ciężar właściwy,

  • bardzo dobra odporność na korozję w kwasach i roztworach zasadowych,

  • odporność na wysokie temperatury do 1950 °C.

Tym wyjątkowo atrakcyjnym właściwościom materiału towarzyszy ekonomiczny parametr "kosztów". Korzyści wynikające z zastosowania części ceramicznej powinny być przynajmniej równoważone dodatkowymi kosztami produkcji ceramiki. Czasami może być konieczna odpowiednia korekta całej konstrukcji elementu ceramicznego, co może st