Aktualności

Pierwsza elektrownia z ogniwem paliwowym w Europie, w klasie megawat, zostanie zainstalowana w środowisku przemysłowym na terenie zakładu FRIATEC AG w Mannheim. Przewiduje się, że elektrownia zostanie oddana do użytku w czerwcu 2016 roku.

Ogniowo paliwowe o mocy 1,4 MW i sprawności elektrycznej wynoszącej 47% zapewni około 60% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną w procesach produkcyjnych w firmie FRIATEC AG. Rozwiązanie to umożliwi oszczędność do 46% wymaganej energii elektrycznej, co doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2 o około 3000 ton rocznie.

W tym celu FRIATEC zawarł partnerstwo z E.ON Connecting Energies i z FuelCell Energy Solutions GmbH, które są odpowiedzialne za techniczną realizację, montaż oraz za utrzymanie i serwis instalacji.

Ogniwa paliwowe konwertują dostarczane paliwo w energię elektryczną za pomocą wysoce wydajnego procesu elektrochemicznego. Proces ten nie emituje praktycznie żadnych zanieczyszczeń ponieważ nie ma w nim spalania. Podobnie jak w bateriach, ogniwa paliwowe zawierają wiele pojedynczych komórek, które mogą być łączone w celu utworzenia stosu ogniw paliwowych. Każda pojedyncza komórka zawiera anodę, katodę i elektrolit. Gdy paliwo bogate w wodór, takie jak gaz ziemny lub biogaz wchodzi do stosu ogniw paliwowych, reaguje ono elektrochemicznie z tlenem (powietrzem) produkując prąd elektryczny, ciepło i wodę. Podczas gdy typowe baterie zapewniają ściśle określoną ilość energii, ogniwa paliwowe stale generują prąd tak długo, jak długo dostarczane jest do nich paliwo.


Dostawa modułu ogniw paliwowych na terenie FRIATEC w dniu 18 lutego 2016

Listwy dielektryczne z ceramiki FRIALIT F99,7 do ogniwa paliwowego