Aktualności

FRIALIT® DEGUSSIT®
Osłona separująca w pompach ze sprzęgłem magnetycznym

Odporność abrazyjna i odporność na korozję

Magnetyczne pompy odśrodkowe wymagają zastosowania niemagnetycznych komponentów odpornych na siły mechaniczne i korozję. Zaawansowana ceramika techniczna FRIALIT-DEGUSSIT posiada odpowiednie właściwości i może sprostać tak wyjątkowemu połączeniu wymagań.

Wspólnie z naszymi klientami konstruujemy części z ceramiki technicznej pod konkretne, zindywidualizowane potrzeby.

Sprzęgło magnetyczne zapewnia hermetyczne uszczelnienie pompy względem napędu. Minimalne wymagania konserwacyjne umożliwiają bezwyciekowe działanie pompy. Zapobiega to negatywnym wpływom na środowisko spowodowanym ewentualnym rozlewem pompowanego medium.

W porównaniu z konwencjonalnymi materiałami, puszki z ceramiki technicznej FRIALIT FZM mają następujące zalety:

  • FRIALIT FZM jest niemagnetyczny – eliminuje powstawianie prądów wirowych pogarszających wydajność pompy i zmniejsza pobór mocy elektrycznej napędu o 10 do 15%.

  • FRIALIT FZM jest odporny na korozję - pozwala na uniwersalne zastosowanie praktycznie ze wszystkimi kwasami i zasadami.

  • FRIALIT FZM zapewnia wysoką stabilność mechaniczną – w zależności od wielkości średnicy wewnętrznej opanowane warunki pracy sięgają temperatury 450 °C i ciśnienia znacznie przekraczającego 60 bar.  Stosunkowo mały moduł sprężystości ceramiki zapewnia pewną zdolność odkształcania sprężystego.

Aby utrzymać równomierny rozkład pola magnetycznego ścianka puszki w części cylindrycznej powinna mieć jak najmniejszą grubość w przedziale od 1,5 do 3 mm. Grubość ścianki jest zależna od średnicy wewnętrznej puszki oddzielającej.

Dzięki wspomnianym właściwościom, puszki oddzielające z FRIALIT FZM do pomp sprzężonych magnetycznie stanowią idealny wybór dla każdego zastosowania w przemyśle chemicznym. Ceramiczne puszki oddzielające mogą jest dostosowane do indywidualnego typu pompy podanej przez klientów.

KORZYŚCI
FRIALIT FZM

FRIALIT FZM sprawdza się jako idealny materiał ceramiczny charakteryzujący się wysoką odpornością na pękanie, a także odpornością na ścieranie i korozję. Niska przewodność cieplna, doskonała odporność na szok termiczny i doskonałe właściwości rozszerzalności cieplnej, porównywalne do  żeliwa, dopełniają unikalne cechy tego materiału.

Optymalna konstrukcja przejścia do dolnej części puszki i kołnierza pozwala na zastosowanie małej grubości ścianki, a tym samym na bardziej opłacalne zwymiarowanie zintegrowanym magnesów.


Odkształcenie (50 prób):  ciśnienie wewnętrzne 36 bar , temperatura wewnętrzna 250 ° C

Własności materiału FRIALIT FZM

Własność

 

Jednostka

Wartość

Główne komponenty

 

 

ZrO2, MgO

Czystość

 

wt.%

> 99,7

Gęstość

 

g / cm3

≥ 5,7

Porowatość otwarta

 

% objętości

0

Średnia wielkość ziaren

 

μm

50

Wytrzymałość na zginanie

DIN EN 843-1

MPa

500

Moduł Weibull'a

 

 

> 15

Odporność na kruche pękanie Klc

SEVNB

MPa * m0,5

6,3

Wytrzymałość na ściskanie

 

MPa

2000

Moduł Younga

statyczny

GPa

185

Współczynnik Poissona

 

 

0,3

Twardość

Knoop, 100 g

GPa

16

Maksymalna temperatura pracy w powietrzu

 

°C

900

Liniowy współczynnik rozszerzalności

20 – 100 °C

10-6/K

9,3

20 – 500 °C

10,4

20 – 900 °C

10,6

Ciepło właściwe

20 °C

J/(kg*K)

400

Przewodność cieplna

20 °C

W/(m*K)

3

500 °C

2,3

900 °C

2

Rezystywność

20 °C

Ω*cm

10-10

900 °C

84

Kolor

 

 

żółty

KORZYŚCI
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wysoka rezystywność materiału FRIALIT FZM wynosząca 1010 Ωmm2/m zapobiega powstawaniu prądów wirowych. Bardzo istotne znaczenie ma podnoszenie efektywności energetycznej pomp i systemów pompowania. Według badań Unii Europejskiej, pompy odpowiadają za około 20% zużycia energii w układach mechanicznych. Natomiast według badań Niemieckiej Agencji Energii, można zaoszczędzić ponad 10 mld kWh każdego roku poprzez zoptymalizowanie systemów pompowych.


Porównanie wydajności ceramika / stal; Źródło: Klaus UnionPorównanie poboru mocy ceramika / stal; Źródło: Klaus Union