Informacje

Polwater oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań technologicznych produkcji wody czystej i ultraczystej oraz przygotowania wody technologicznej. Rozwiązania obejmują urządzenia standardowe lub modułowe, łączące jedną lub więcej technologii oczyszczania wody, usługi towarzyszące, serwis zapewniający bezpieczeństwo, efektywność i długi okres użytkowania zainstalowanych systemów. 

Oferta Polwater obejmuje kompletny cykl: od ujęcia wody, poprzez wstępne przygotowanie wody, produkcję wody (ultraczysta, procesowa, farmaceutyczna) poprzez dystrybucję do oprogramowania, sterowania i nadzoru nad pracą instalacji. 

Unikatową cechą technologii Polwater jest zintegrowane sterowanie systemów. Rozwiązanie takie pozwala na pełną kontrolę i optymalizację procesu. Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie awaryjności i operacji obsługowych a przede wszystkim daje Użytkownikowi pewność prawidłowego działania urządzeń i właściwej jakości produkowanej wody.

 

Elektrodejonizacja

Proces elektrodejonizacji łączy zalety separacji membranowej oraz wymiany jonowej na złożu mieszanym, eliminując zużywanie się jonitów. W wyniku tej kombinacji procesowej otrzymujemy wodę zdejonizowaną bez stosowania chemikaliów, wymiany złóż jonowymiennych oraz przerw produkcyjnych. 

  • wysoka skuteczność dejonizacji
  • samoregeneracja
  • samodezynfekcja
  • kompaktowa budowa

 

Podwójna wymiana jonowa 

W procesie wymiany jonowej usuwane są z wody osmotycznej praktycznie wszystkie pozostałe substancje w niej rozpuszczone o charakterze jonowym i niejonowym. Związki chemiczne takie jak kwasy, zasady ulegają dysocjacji. Podczas wymiany jonowej obecne w wodzie jony i cząsteczki wiązane są przez złoże – jonit oddający równocześnie do roztworu jony wodorowe i wodorotlenowe (OH- i H+), co daje cząsteczkę wody. Jest to tak zwana reakcja podwójnej wymiany jonowej. Podczas wymiany jonowej na złożu mieszanym usuwany jest także CO2 i SiO2 oraz związki organiczne. Wymiana jonowa pozwala na uzyskanie wody ultraczystej o przewodności bliskiej teoretycznej wartości 0,055 μS/cm. Kolumna zawiera dokładne wymieszanie dwa jonity – kationit silnie kwaśny i anionit silnie zasadowy. Ich procentowy udział uwzględnia statystyczny skład chemiczny wody poddawanej dejonizacji.  

Fotooksydacja UV

Promieniowanie UV o krótszej długości fali 185 nm jest najbardziej skuteczne do utleniania związków organicznych. Cząsteczki związków organicznych są utleniane a produkty reakcji są następnie usunięte na bardzo czystych złożach jonowymiennych. Jest to jedna z najważniejszych technologii usuwania TOC.

Ultrafiltracja

Ultrafiltracja jest technologią membranową umożliwiającą usunięcie bakterii, wirusów, związków o dużym ciężarze cząsteczkowym i cząstek stałych. Zanieczyszczenia odprowadzane są podobnie jak w przypadku odwróconej osmozy w koncentracie. Zaletą tej metody są niskie koszty, duża efektywność oraz sterylność permeatu. Jest to rozwiązanie bardziej skuteczne niż mikrofiltracja.

Odwrócona osmoza
Membrany RO charakteryzują się ponad 99,5% współczynnikiem separacji. W bardzo dużym stopniu ograniczają zawartość soli, krzemionki (trudnej do usunięcia wyłącznie metodą wymiany jonowej), TOC, metali. Minimalizują wpływ jakości wody zasilającej na parametry pracy układu. Nowoczesne poliamidowe membrany odwróconej osmozy pracują w układzie oszczędnego poboru wody. Redukcja TOC na poziomie 75%.  

Mikrofiltracja

W mikrofiltracji stosowane są membrany o wielkości porów 0,1 - 10 mikrometrów.. Mikrofiltracji może być stosowana w wielu różnych procesach oczyszcania wody, gdy należy usunąć b akterie lub cząstki o średnicy większej niż 0,1 μm.  

Dezynfekcja UV

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest częścią widma słonecznego o silnym bakteriologicznym działaniu. Najistotniejsza jest dawka, która zależy od natężenia promieniowania i czasu ekspozycji.  Promieniowanie UV powoduje błyskawiczną reakcję fotochemiczną w zakresie dezoksyrybonukleinowym (DNA). Dzięki tej reakcji mikroorganizmy albo zostają zabite albo też tracą zdolność rozmnażania się. Najmniej odporne na działanie promieniowania UV są bakterie i wirusy. Do sztucznego wytwarzania (emitowania) promieniowania UV stosuje się w skali technicznej wyłącznie gazowe lampy wyładowcze. Promienniki te są wykonane ze szkła kwarcowego i zawierają parę rtęci, która w stanie wzbudzonym emituje promieniowanie o określonym spektrum. Lampy niskociśnieniowe emitują prawie wyłącznie promieniowanie w zakresie UV-C, przy czym prawie 100% promieniowania jest emitowane w najbardziej skutecznym paśmie 254 nm. 

Filtracja sedymentacyjna

Duże znaczenie dla efektywności pracy membran półprzepuszczalnych ma wyeliminowanie z wody zasilającej zanieczyszczeń sedymentacyjnej szczególnie zanieczyszczeń koloidalnych. W tym celu na początku stosuje stosuje się filtry sedymentacyjne. Mikroporowate materiały filtracyjne stanowią fizyczną barierę dla przejścia cząstek stałych. Struktura wewnętrzna filtra uzyskiwana jest bez dodawania jakichkolwiek środków plastyfikujących, klejących czy innych składników wiążących. Polwater stosuje filtry o absolutnych selektywnościach zatrzymywania, posiadające karty charakterystyk i certyfikaty FDA.

Filtracja organiczna

Służące do niej wkłady węglowe. doskonale usuwają chlor, szereg lotnych substancji, związki organiczne (np. pestycydy, węglowodory, fenole, detergenty), metale ciężkie. Węgiel posiada wyjątkowe właściwości adsorpcyjne i doskonale nadaje się do uzupełniania procesu uzdatniania wody pochodzącej z zanieczyszczonych wód powierzchniowych i wodociągowych. Stosuje sie węgle o odpowiednich własnościach fizykochemicznych. 

Usuwanie twardości wody - zmiękczanie

Zmiękczanie polega na fizycznym usuwaniu z wody jonów powodujących twardość czyli jonów wapnia i magnezu. Jony te wymieniane są na jony sodu (Na+)na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana podczas przepływu wody przez złoże jonowymienne. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody. Polwater stosuje nowoczesne i ekonomiczne sterowanie czasowo-objętościowe procesem zmiękczania. Systemy dwugłowicowe zapewniają ciągłość procesu gdzie wyeliminowane są przerwy w pracy na regenerację złoża.

Odżelazianie, odmangananie

Stacje odżelaziające i odmanganiające Polwater usuwają  wszystkie formy nawet bardzo wysokich stężeń żelaza i manganu. Usuwanie żelaza i manganu polega na zamianie ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które następnie zatrzymywane są na specjalnym złożu. Proces technologiczny to najczęściej: napowietrzanie wody, korekta odczynu, filtracja na złożu, płukanie złoża. Cały proces sterowany jest automatycznie.

Degazyfikacja

Rozpuszczone w wodzie gazy powinny być monitorowane i kontrolowane, ponieważ mogą mieć wpływ na procesy, w których woda jest używana. Na przykład, rozpuszczony tlen może reagować z metalami, tworząc warstwę tlenku na powierzchni gotowego produktu. Usuwanie gazów rozpuszczonych jest ważnym krokiem produkcji wody oczyszczonej.


Systemy dystrybucji i magazynowania

Zbiorniki z certyfikowanych materiałów odpornych na powstawanie osadów, systemy ochronne wraz z ciągłą dezynfekcją UV, recyrkulacja pełnej objętości zapewniają utrzymanie stałej jakości wody. Pompy z tworzyw sztucznych wyposażone w sprzęgła magnetyczne, przeciwbakteryjne filtry oddechowe, technologia ochrony lustra wody przed kontaktem z dwutlenkiem węgla.Wstecz
[ X ]

Drogi użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej firmy www.labro.com.pl w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: Firma Labro Technologie sp.z o.o.sp.k. z siedzibą w Krakowie ul. Czerwone Maki 55/25 NIP 676 247 94 93
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu www.labro.com.pl udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.


Informacje ogólne:
1. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
2. Użytkownik po zarejestrowaniu się na portalu zostaje zapisany do branżowej listy mailingowej, dzięki której co jakiś czas otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail
informacje branżowe. W każdej z wiadomości na jej dole znajduje się link umożliwiający wypisanie się z listy mailingowej bez jednoczesnego usunięcia konta na portalu.


Informacje w formularzach:
1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Portalu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, Portalów obsługujących płatności lub też innych podmiotów z którymi Operator Portalu w tym zakresie współpracuje.


Informacja o plikach cookies;
1. Portal korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystająze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu, tworzenia raportów zainteresowań i danych demograficznych' Google Analytics. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam dostępnych pod adresem: https://www.google.com/settings/ads/

Logi serwera:
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą odlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Udostępnienie danych:
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wejdź w ustawienia przeglądarki internetowej.
Strona korzysta z cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
OK